Tesla in Schumann – Bionis je vir geo impulzov

Geo oimpulzi BIONIS izboljsajo biorazpolozljivost