glutation je antioksidant v kolerabi in Zapper Zaper Zaperino za imunost