glutation v gomolju zelene in Zapper Zaper Zaperino za imunost

glutation je antioksidant v gomolju zelene - Zapper Zaper Zaperino