Detektos zaznava električno sevanje v stanovanju

Detektos za meritve elektricnega sevanja

Detektos

Detektos je detektor, namenjen ugotavljanju prekoračitve električnega polja okoli električnih naprav in napeljav v hišah in stanovanju. Mejna vrednost za električno polje je 10V/m. Ko jo Detektos zazna, opozarja z zvočnim in svetlobnim signalom.

Električno sevanje 10V/m že zelo vpliva na nepričakovane in nespecifične biološke odzive našega telesa. Ti so lahko povsem individualni in odvisni od naših lokalnih oslabelosti.

Zdrava tkiva z močnim energijskim poljem in brez zakisanja so manj dovzetna za biološke spremembe vitalnih procesov v električnem polju nad 10V/m.

Encimsko ugodno prostorsko obliko beljakovin varujejo ALFA valovi 8-12Hz s srčiko pri Zemljini frekvenci 10Hz, ki jo nastavimo na Geonizatorju.

Telesno energijsko polje

Poskrbimo za energijski naboj telesa s Schumannovim resonatorjem Bionis, večvalovnim oscilatorjem Lakites in Zaper Zaperino terapijo za uničevanje parazitov. Paraziti se takoj razbohotijo na šibkih točkah in izločajo toksine. Vsi imamo v svojih domovih neželene prekoračitve električne komponente elektrosmoga zaradi električnih naprav in napeljav, kablov in vtičnic. Z Detektosom skrbno ugotovimo moteča mesta in jih prilagodimo na enako funkcionalno, a bolj zdravo obliko, v kateri Detektos ne bo signaliziral prekoračitve.

Električno sevanje

Tam kjer ne moremo vplivati na prekoračitev električnega sevanja, si pomagamo z Bionisom. Na primer gospodinja pri kuhanju kosila mora imeti štedilnik vključen v električno omrežje in je v tem času vsak dan izpostavljena neželenemu električnemu polju. Kadar imamo v prostoru oziroma stanovanju Bionis za krepitev telesne energije, je manj možnosti za degeneracijo vitalnih procesov z nespecifičnimi bolezenskimi odzivi na celični mikro ravni. Drobne nepravilnosti se lahko več let seštevajo, nenadoma pa lahko izbruhnejo bolezenski simptomi. Lakites noč in dan krepi telo z večvalovno energijo, da smo bolj trpežni in manj dovzetni za biološke motnje pod vplivom sevanja.

Uporaba Detektosa

  • Detektos primemo v roko tako, da je njegova ožja stranica z rdečimi polkrogi usmerjena tja, kjer želimo ugotavljati prekoračitve električnega sevanja.
  • V času meritve s palcem stisnemo črno tipko kot je označeno na čelni plošči.
  • Črno tipko ves čas merjenje držimo in hodimo po stanovanju mimo vseh električnih naprav in napeljav.
  • Detektos signalizira z zvokom in lučko tam kjer detektira prekoračitve mejne vrednosti električnega sevanja 10V/m.

Detektos nam pomaga izmeriti skodljivo izmenicno elektricno sevanje v stanovanju in hisi

Zidovi z instalacijo močno sevajo

Z merjenjem električnega sevanja presenečeni ugotovimo, kako močno sevajo tudi zidovi, znotraj katerih je napeljana električna instalacija. Tudi kabli v zidu, ki jih ne vidimo, so zelo močan vir daleč prekoračenega električnega polja. Na takšnem mestu po možnosti nimamo glave ali telesa med spanjem. Telo je med spanjem bolj dovzetno za električno sevanje, ki lahko moti kvaliteto počitka in regeneracijo. Presežek električnega sevanja aktivira stresne hormone in nepravilne biološke odzive v celicah in tkivih.

Svoj priljubljeni kotiček v dnevni sobi, kjer se več zadržujemo po večerih, pa s pomočjo Detektosa poiščemo na bolj ugodnih mestih oziroma ga reorganiziramo z drugačnim razporedom kablov.

Energijska pomoč

V vsakem stanovanju je zelo pomembna trajna krepitev življenjske energije z večvalovno mrežo oscilacij po dr. Lakhovskem. Izum večvalovnega oscilatorja je star že sto let in ga še danes uporablja milijone ljudi za energijsko podporo telesu v težkih trenutkih in za vzdrževanje optimalnega zdravja in počutja.

Lakites je večvalovni oscilator po dr. Lakhovskem s trajnim delovanjem vse dni v letu, enkrat letno zamenjamo baterijo. Oddaja frekvenčno energijo na kratkem valu celične radiobiologije, ki krepi celično moč in pomaga organizmu pri premostitvi mnogih kritičnih trenutkov, ki odločajo o zdravju in bolezni.

Zaper podpora

Na šibkih točkah telesa se zaradi notranjih in zunanjih obremenitev vključno z električnim sevanjem ustvarjajo zakisani pogoji za bakterije in parazite. Redna tedenska Zaper Zaperino terapija s frekvenčnimi zaper impulzi vzdržuje telo v optimalnem stanju, da ne pride do razvoja parazitov in njihovih toksinov. V

težkih trenutkih duševnih ali telesnih pritiskov, ko telo podleže motečim vplivom z nezdravo biokemijo, nas zaper terapija varuje pred paraziti kot končnimi povzročitelji bolezni. Manj parazitov pomeni manj toksinov kar je včasih ravno dovolj, da premostimo zdravstveno krizo brez posledic.