mr. (HR) Sebastijan Piberl, dr. med. spec.

Zadnje desetletje uvaja v zdravstvo moderne tehnologije, ki jih zdravstvo do neke mere že s pridom uporablja, določene pa so še velik korak naprej od teh.

Nove tehnologije na področju zdravstva lahko naredijo velik premik.

Diagnostiko in zdravljenje lahko premaknejo iz zdravstvenih domov k uporabniku-pacientu, pri čemer:

  • nižajo stroške,
  • krajšajo čakalne dobe,
  • širijo dostopnost,
  • povečajo možnosti povezovanja z drugimi panogami,
  • kurativo pa lahko premaknejo v preventivo.

Že pametni telefon in tablica je lahko za zdravnika sredstvo moderne komunikacije za boljšo izmenjavo s pacienti, še posebej pri delu patronažnih sester, ki obiskujejo bolnike na domu.

Če se na primer bolniku po operaciji rana poslabša, lahko patronažna sestra s pametnim telefonom slika rano in jo posreduje zdravniku, ta pa lahko oceni stanje svojega pacienta in mu pomaga tako, da je zanj najbolj optimalno.

Na ta način je zdravnik vedno na tekočem, kaj se dogaja z njegovim bolnikom, sebi in bolniku pa prihrani veliko časa.

Ideja za uveljavljanjem nekih sodobnih tehnologij v zdravstvo je tudi nižanje stroškov, bolnike lahko na razpotjih usmerimo, jim temeljiteje predstavimo možnosti, ki jih imajo na izbiro in jim tako olajšamo proces zdravljenja.

Ena od modernih tehnologij v zdravstvu je pulzna magnetoterapija, ki telo sinhronizira in spomni celice na njihove osnovne frekvenčne zgodbe, tako da telo lažje začne preko hormonov in drugih žlez z notranjim izločanjem urejati svoj lastni sistem v povrnitvi homeostaze oziroma fiziološkega ravnovesja.

Med te moderne tehnologije, ki so ponekod že dodobra uveljavljene, spada tudi energijsko slikanje avre, ki je še posebej namenjeno premikanju kurative v preventivo.

Pri zdravnikih in pacientih je pomemben miselni preskok, ki poleg kurative daje poudarek tudi na preventivo.

Področje medicine je velik in rigiden sistem, zato je implementacija modernih tehnologij zelo pomembna.

Dandanes lahko izmerimo tudi stopnjo stresa, na voljo pa so še razne druge tehnologije, ki so jih v zadnjih desetletjih razvili tudi resni inštituti v Rusiji in pri katerih so stvari dokazane in vzorci ljudi, na katerih so delali, so ogromni.

Ta znanja so tu in so dostopna, izboljšujejo stanje pacientov in če lahko vsak zase najde stvari, je za pacienta vedno najboljše.

Kontakt gsm: 040 459 461

 

BIOFOTONSKA PREHRANA

Zdravnik mr. (HR) Sebastijan Piberl dr. med. spec. je izključno v svojem prostem času tudi sam raziskoval prehranske koristi konoplje Hemplight Energy in jih meril s Kirlianovo tehnologijo.

V skuto si je vmešal konopljin prah in meril stanje svojega telesa pred zaužitjem takšnega zajtrka, pol ure po njem in še pol ure kasneje.

Slike je delal v razmakih po pol ure, pokazale so izboljšanje energijskega stanja po konopljinem zajtrku, umirjanje stresa, avra je postala bolj homogena, čakre bolj poravnane in informacijski sistem skladnejši.

S svojo prostovoljno aktivnostjo pa je kot sočlovek spremljal bolnika z rakom, ki so ga iz Nemčije poslali na hospic za umiranje.

Po dvotedenskem programu biofotonske prehrane so bolnikovi izvidi pokazali deset do petnajst odstotkov izboljšanja na nekaterih organih, potem se je preselil na mirnejši kraj bližje k naravi in še naprej se mu je stanje izboljševalo.

Zdravnik mr. (HR) Sebastijan Piberl dr. med. spec. je zelo odprt implementiranju novih tehnologij v zdravstvo, od katerih se nekatere že s pridom uporabljajo, mnoge pa so čeprav že dokazane in preizkušene na velikem vzorcu ljudi še vedno korak pred časom.

Pomemben je tudi miselni preskok, ki poleg kurative daje poudarek tudi v preventivo.

Za skrajševanje čakalnih vrst in boljši stik s svojimi pacienti pa uporablja tudi tablico in pametni telefon, predvsem preko dela patronažnih sester, ki obiskujejo njegove bolnike na domu.