Tesla in Schumann

Tesla Zaper Geo

Teslovi skalarni valovi >>

Teslovi skalarni valovi so esenca iz globin življenja in nevidna podlaga celotnega univerzuma. So dotikališče, ki povezuje različne plasti narave in življenja, s tem pa tudi vse dimenzije stvarstva. V meddimenzijskih prehodih skozi dotikališča različnih plasti življenja so Teslovi skalarni valovi komplementarni s Schumannovimi geo impulzi. Kjer je več enih, je več drugih.

Bionis, Bionizator in Teslov medaljon >>

Izboljšan naravni delež alfa valov v našem telesu s pomočjo Bionisa ali Bionizatorja prikliče v naš telesni sistem tudi več skalarnih valov. To pomeni, da imamo pod vplivom geo impulzov več možnosti za zavestno izbiro življenjske naravnanosti. Da lahko v življenje pritegnemo še tisti manjkajoči del, po katerem hrepenimo in ki je bližje nam samim. In da prejmemo več akcijskega potenciala za uresničitev življenjskih potencialov zdravja, medsebojnih odnosov in vseh drugih področij. Pod vplivom Teslovega generatorja se bolj pretočno se uresničijo želje in molitev.

Tesla in Schumann - Bionis in Bionizator geo impulzi

Schumannovi geo impulzi >>

Schumannovi geo impulzi so skladni z alfa valovi možganov. Alfa je najugodnejše stanje počutja, ustvarjalnosti in ozdravitve. V izboljšanem deležu alfa valov je iz možganov vodeno najbolj optimalno krmiljenje celotnega telesa in vseh njegovih procesov. Skozi alfa valove Schumannovi geo impulzi odpirajo vrata korekcijam na skalarni informacijski ravni. Tam so doma Teslovi skalarni valovi kot esenca življenja. To je globlji nivo življenja z večjim potencialom in močjo realizacije želenega.

Teslov generator – Sferni harmonizator>>

In obratno, ustvarjanje Teslovih skalarnih valov s pomočjo Teslovega generatorja avtomatično prikliče izboljšan delež alfa valov. Teslovi skalarni valovi se stalno generirajo v duševni aktivnosti. Kadar je ta odprta in zračna ne glede na izzive, doživljamo tudi v delikatnih trenutkih večji blagoslov Teslovih skalarnih valov iz predvzročne globine stvarstva. Tam je večji vzvod za premik situacij v želeni smeri in več zbrane energijske podpore za realizacijo. Življenje se nam v še tako delikatnih trenutkih lahko odziva z milostjo in uresničitvijo molitev in želja.
Sinhroniciteta >>

Tesla in Schumann - Biomreze, misljenje in zavest, Mitja Perus
Znanost in izkustvo globine življenja >>

Mitja Peruš, raziskave in doživetje

Mitja Peruš je slovenski raziskovalec, ki je v simulaciji nevronskih mrež, ki ponazarjajo človekov živčni sistem, pred skoraj 20 leti prišel do ključnega znanstvenega in izkustvenega spoznanja. V poenotenem delovanju živčnega sistema, ki se v alfa stanju dvigne nad vrzeli vsakodnevnega doživljanja in izkuša univerzalni vzorec bivanja, se izjemno oplemeniti telesno in duševno življenjsko stanje. Živčne celice ali nevroni ustvarijo medsebojno dobro usklajen vzorec delovanja brez okoljskih šumov in motenj.

Poenotena komunikacija nevronov

Sklopi živčnih celic (nevronov) in obe možganski polovici tudi boljše komunicirajo v sinhroniziranem stanju pod vplivom alfa in skalarnih valov. To ugodno deluje na tudi telesne razbremenitve napetosti, stresa in bolezni. Predstavlja vrata v doživljaj sreče. Srečo označi Mitja Peruš v svoji knjigo ‘Biomreže, mišljenje in zavest’ kot gladek tok zavesti skozi živčni sistem. Pogoji za to se ustvarijo v dovolj osredotočeni simbiozi ali sožitju alfa valov in skalarnih informacijskih valov.

Alfa in Teslovi skalarni valovi >>

Sožitje obeh vpliva na očiščenje motečih vtisov, ki dnevno bombardirajo naš sistem duh-telo. Za obnovo v bolezni je zelo pomembna osredotočenost v dobri veri za brezpogojno nego telesa in duha. V telesu pride pod temi pogoji do poenotenega delovanja živčnega sistema, ki ga je opisoval Mitja Peruš skozi simulacijo asociativnih nevronskih mrež. Enako velja tudi za vsa druga življenjska področja, da zahtevajo zbrano predanost in usmerjeno aktivnost. Ta pridobi moč, ko se trudimo izločiti vse viške in šume okolja in iz notranjosti. Geo impulzi narave, Bionisa, Bionizatorja in atmosferske Schumannove resonance prikličejo alfa valove, ti pa Teslove skalarne.

Tesla in Schumann - Teslov generator - Sferni harmonizator oddaja skalarne valove
Teslov generator – Sferni Harmonizator >>

Človek, alfa, skalarno in zavest >>

Zavest osredotočenosti v dobri veri za najvišje dobro okolja in vseh udeleženih vključno s seboj se modulira s Teslovimi skalarnimi valovi in odpre široka polja alfa počutja, ki odpira dobre in ustvarjalne poti življenja. V osredotočeni želji ali molitvi v bližini Teslovega generatorja lažje prikličemo možnost realizacije. V želji se vedno naslovimo na življenje, podobno kot mati za bolnega otroka naslovi svojo željo življenju: ‘Da bi ja ozdravel’. Teslov medaljon, Sferni harmonizator, Profesionalna in Baterijska Teslova fontana so pomagala in prijatelji, ki se s Teslovimi skalarnimi valovi povežejo z našo zavestjo in pomagajo v uresničitvi. Tako da po načelu sinhronicitete pritegnejo želene dogodke, rahljajo blokade, vračajo ravnovesje in pomagajo k izravnavi notranji v spravi.

Čista fiziologija odpira vrata >>

Že v starih časih so poduhovljeni ljudje zelo skrbeli ne samo za telesno, mentalno in čustveno higieno, temveč tudi za konkretno razstrupljanje. Kadar v telesu ni viška odpadnih kislin, parazitov in drugih neželenih snovi in toksinov, se vsi telesni in duševni procesi lažje poenotijo v ugodno alfa-skalarno stanje. V alfa stanju so telesne in duševne aktivnosti optimirane. Tako da telo ne troši svoje dragocene energije po nepotrebnem za karkoli, kar pride v center doživljanja in razmišljanja. Zato pazimo, da ne uživamo več hrane kot je potrebno. Vsak višek hrane obremenjuje telo z odpadnimi kislinami, ker se zaradi manjka energije ne more do kraja razgraditi in povrniti v njej uskladiščene energije in bioloških učinkovin. Geo impulzi Bionisa in Bionizatorja izboljšajo biorazpoložljivost bioloških učinkovin iz zaužitih hranil. Več o biorazpoložljivosti >>

Telesna in duševna moč >>

Zaper terapija z uničevanjem parazitov in razstrupljanjem od njihovih toksinov ustvarja dragocen doprinos k optimizaciji telesnih in duševnih sistemov. Dovolj hidrirano telo in alkalizirano z uživanjem surove zelenjave, razstrupljeno od parazitov in njihovih toksinov je osnova. V tej smeri so težili ljudje vseh časov za ozdravitev in uspeh še na mnogih drugih življenjskih področjih. Zaper Zaperino ponuja še možnost uničevanja parazitov s Schumannovo frekvenco, zato je takšna zaper terapija še posebej blagodejna za ravnovesje telesnega in duševnega biopolja.

Vrhunski ALKIVITA zaperji v spletni trgovini >>

Tesla in Schumann - Zaper Zaperino unici vse parazite v telesu

ZAPPER – ZAPER – ZAPERINO uspešno uničuje bakterije in parazite v telesu in ima originalne ‘pozitivne off-set‘ zaper impulze po dr. Clark >>