Biotehniška fakulteta BF – prof. dr. Darja Kocjan Ačko

ZA PAGE BUILDER SE LAHKO VSE IZBRIŠE!

Biotehniška fakulteta BF – prof. dr. Darja Kocjan Ačko s svojimi knjigami ter znanstvenimi in strokovnimi prispevki v revijah in časopisih, po radiu in televiziji ozavešča o biotsko uravnoteženem kolobarju in spodbuja zanimanje za setev prezrtih in pozabljenih poljščin in vrtnin, njihovo trajnostno pridelavo, predelavo in uporabo. Njen gsm za knjige je 041-215-302 in e-pošta: darja.kocjan@bf.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta BF: http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/

http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/

DOMAČA ŽITA – info etnobotanika: https://www.zaper-zaperino.com/biotehniska-fakulteta/

GEO-AS
Prof. dr. Darja Kocjan Ačko je uporabnica Geo-as.

klik za nazaj
V Mariboru lahko kupite ZAPER-ZAPERINO terapijo v medicinski trgovini MEDIKA v MC Tabor, ulica Eve Lovše 1.