Ničta točka

Ničta točka POLJE Alkivita Tesla-Zaper-Geo

Polje vseh možnosti

Zdravljenje na daljavo:
https://alkivita.hr/zdravljenje-na-daljavo-zaper-alkivita/

6 testov kvantne koherence:
https://www.vitastas.si/kvantna-koherenca/

Kvantni preskok vibracije in homeopatija:
https://www.vitastas.si/homeopatija-vibracija/

Hologramski možgani:
https://www.zapper-zapper.si/dogodek/hologramski-mozgani

Iatrogena bolezen in kvantna ozdravitev:
https://www.zapper-zapper.si/dogodek/iatrogena-bolezen-in-kvantna-ozdravitev

Meritev globalne koherence ob sončnem izbruhu 26.7.2023
https://www.vitastas.si/soncni-izbruh-meritev-globalna-koherenca/

Kelvinov generator s kapljami vode meri atmosfersko električno polje:
https://www.zaper-zaperino.com/kelvinov-generator-zaper/

Brownov plin vodik-kisik-plazma v zdravju in tehniki:
https://www.zaper-zaperino.com/brownov-plin-vodik-kisik-yull-brown-zaper/

Teslov 'povečevalni ojačevalnik', eter, tahion, nevtrino:
https://www.zaper-zaperino.com/teslov-povecevalni-ojacevalnik-eter-tahion-nevtrino-zapper/

Teslov generator ALKIVITA Profesionalna Teslova fontana in skalarni valovi polja ničte točke ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo