Teslov ‘povečevalni ojačevalnik’, eter, tahion, nevtrino

SINCHROTON Teslov povečevalni oddajnik TAHION, ETER, NEVTRINO Alkivita Tesla-Zaper-Geo

Nevtrino in tahion

Izraz TAHION je leta 1967 prvi skoval AMERIŠKI fizik prof. dr. Gerald Feinberg (1933-1992). Izraz TAHION je povezan s pretvorbami NEVTRINOV, fizikalnih osnovnih delcev NENAVADNIH lastnosti.
* Povezani so z GRAVITACIJO in ŠIBKO silo, ki je udeležena v vseh razpadih in zlitjih atomskih JEDER vključno z RADIOAKTIVNOSTJO in fuzijo na SONCU.

Radiantna energija

V duhu 5 naravnih elementov ali 5 fizikalnih SPINOV ali VRTILNIH količin, spadajo NEVTRINI v element PROSTOR in ZRAK s spinom 2 in supersimetričnim spinom -3/2.
* NEVTRINI so del ETRA ali finosnovne prostorske energije, ki je BREZ električnega naboja, lahko pa ga ustvarja.
* Tesla jo je imenoval RADIANTNA energija, iz katere je črpal ELEKTRIČNO silo s pretvorbo za izsevanje ELEKTRONOV.
* To je leta 1931 uporabil v AVTOMOBILU z radioaktivnim ETERSKIM elementom z veliko anteno, tuljavami in kablom za ozemljitev, ki se je zadaj vlekel po tleh. http://avto-sport.net/pravi-tesla-avto/
* Teslova RADIANTNA energija je aktivni odsev Teslovih skalarnih valov, ki v zametkih PROSTORA in ČASA ter soudeležbe nenavadnih delcev izpolnjuje univerzum.
* RADIANTNA energija je ETERSKA substanca nenavadnih lastnosti in pretvorb, ki povezuje MATERIJO s silami, časom in prostorom ter omogoča črpanje ELEKTRONOV ali MOTORNE sile, kot jo je imenoval Tesla.

Nevidni popotniki

NEVTRINI ne reagirajo s snovjo, temveč neovirano potujejo skozi Zemljo, vesolje in naša telesa, šteto v milijardah na vsak kubični centimeter in v vsaki sekundi.
* 3 opcije NEVTRINOV se medsebojno čudežno pretvarjajo kot se ne morejo nobeni drugi DELCI.
* Na svojem potovanju se spreminjajo drug v drugega, te pretvorbe pa jim dajejo maso.

Ameriška razlaga

Ameriški Fermilab pospeševalnik za fiziko delcev https://www.fnal.gov/ je v celoti posvečen samo nenavadnim lastnostim NEVTRINOV.
* To čudno lastnost opišejo z besedami: 'Na voljo imamo sladoled 3 opcij ali okusov: čokoladni, vanilijev in jagodni. Damo jagodnega v škatlo in ga odnesemo v drug prostor. Ko škatlo odpremo, vidimo v njem vanilijev sladoled. Na poti v drug prostor se je pretvoril v drugo opcijo ali okus'.

Vir nevtrinov

NEVTRINI nastajajo na SONCU, pri trku KOZMIČNIH žarkov z atmosfero, v globini Zemlje, pri BETA radioaktivnem razpadu, v jedrskih REAKTORJIH in POSPEŠEVALNIKIH. Največ energije imajo izven galaktični NEVTRINI, ki prihajajo k nam iz drugih GALAKSIJ.
* Na SONCU pri fuziji VODIKOVIH jeder nastaja HELIJ in NEVTRINI, ki s pestrimi pretvorbami sevajo v osončje in potujejo skozi vse planete kot da jih ni.

Imaginarni tahioni

Pri tej reakciji nastaja SONČNA svetloba in toplota. V nenavadnih pretvorbah nastajajo tudi HIPOTETIČNI delci TAHIONI.
* Zemljo dosežejo TAHIONI prej kot SONČNA svetloba, zato so najprej mislili, da so hitrejši od SVETLOBE.
* Vendar so TAHIONI hitrejši zato, ker FOTONI in ELEKTRONI rabijo svoj čas, da se v elektromagnetnem polju SONCA iztrgajo v potovanje skozi vesolje.
* TAHIONI pa so podobno kot NEVTRINI brez električnega NABOJA, zato neovirano prodirajo skozi SONČEV elektromagnetizem takoj po izsevanju.
* TAHIONI so prav tako kot NEVTRINI nenavadna esenca ETERSKEGA polja.
* Imajo imaginarno maso in sposobnost potovanja v času nazaj, zato odpirajo novo področje kvantne FIZIKE.
* Razložijo pa lahko TAHIONI pojave UVIDA ali INTUICIJE ter sposobnost BIOLOŠKIH in KVANTNIH sistemov ubrati najbolj optimalne poti po predhodnem hipnem preizkusu vseh možnosti in vrnitvi v sedanjost.

Meta delci Sommerfeld

Že v Teslovem času je TAHIONE kot META DELCE prvi omenjal legendarni NEMŠKI fizik prof. dr.  Arnold Sommerfeld (1868-1951), začetnik razvoja ATOMSKE in KVANTNE fizike pred dobrimi 100 leti.
* Kar 4 Sommerfeldovi  študentje so za doktorat prejeli Nobelovo nagrado, 3 pa za delo po doktoratu.
* Poleg tega je 30 njegovih študentov v FIZIKI pridobilo svetovni sloves z mednarodno priznanimi pomembnimi dosežki.
* Dr. Arnold Sommerfeld je sodeloval z Einsteinom in matematično omogočil sprejetje njegove relativnostne teorije.

Tahion ETER Teslov povečevalni ojačevalnik Alkivita Bioznanost center

Teslov 'povečevalni ojačevalnik'

V Alkivita Bioznanost centru je od leta 2019 zgrajen Teslov 'POVEČEVALNI OJAČEVALNIK' SINCHROTON z več kovinskimi antenami, več metrov globoko pod Zemljo.
* Namenjen je za ETERSKI sprejem in prenos prostorske vibracije in HARMONIČNIH frekvenčno-kvantnih informacij v dometu celotne Zemlje.
* To vključuje prisotne pretvorbe NEVTRINOV in TAHIONOV v času in prostoru ETRA.
* ETER je označen je kot naravni element PROSTOR ali povezovalni medij oziroma oder za prisotno MATERIJO in ENERGIJO.
* Določa ga globina Teslovih skalarnih valov kot MATRICA ali KALUP za razporeditev SNOVI in SIL v živi in neživi naravi, umeščeni v povezovalni medij ETER kot del narave, ki ustvarja.

3 tehnologije eterskega zapisa Alkivita Bioznanost center Sinchroton Tesla-Zaper-Geo

3 oblike eterskega zapisa

Sozvočje ETERSKE energije sinhroniziranega Teslovega 'POVEČEVALNEGA OJAČEVALNIKA' SINCHROTON je usmerjeno na vibracijski ZAPIS v drugi napravi, ki se imenuje 'PEČATNIK'. Naprava za ZAPISOVANJE vključuje 3 tehnologije ZAPISA v izdelke, ki z vgrajenim ZAPISOM nosijo SINHRONO vibracijo kot zaščitno BIOPOLJE:
1. Visokotemperaturna PLAZMA (do 25.000 stopinj Celzija) napari kot ZAPIS ustrezno vzbujene atome ŽELEZA iz svoje konice na površje izdelka.
2. Helij-neon LASER s prilagojeno STEKLENO LASERSKO cevjo sprejema ustrezno FOTONSKO obliko ETERSKEGA zapisa. Izhod LASERJA je z OPTIČNIM kablom povezan s sevalno glavo, ki je usmerjena na izdelek.
3. ORGONSKI sevalnik je sestavljen iz plasti kristalov in različnih materialov, ki predajajo ETERSKE vibracije iz konice sevalnika na izdelek. Princip delovanja izhaja iz osnov dela Wilhema Reicha z dodano avtorsko nadgradnjo.

Teslov medaljon je poleg vgrajene Tesla tehnologije še dodatno obdelan s Teslovim 'povečevalnim ojačevalnikom

Sinchroton tehnologija

Z ETROM uglašen Teslov 'POVEČEVALNI OJAČEVALNIK' SINCHROTON prenese vibracijski ZAPIS na izdelek s polnim prostorskim dosegom za dnevno spodbudo polja njegovega delovanja. ZAPIS zaobjema prostorsko RADIANTNO energijo, ki vibrira na osnovi Teslovih skalarnih valov vključno z elektromagnetno komponento.
* Tehnologija SINCHROTON omogoča ZAPIS, spodbudo in prenos ETERSKIH vibracij prostora ali AKAŠE za odprt pretok življenjskih aktivnosti, zdravega počutja in sinhronizacije s KVANTNO globino.
* Prinaša bolj optimalno usklajenost s seboj in okoljem za olajšanje življenjske poti in izpolnitve namena svojega bivanja v skupno dobro.

Eterski obesek

Eterski obesek z nošenjem na vrvici okoli vratu vnaša ETERSKO HARMONIJO v naše biopolje, da lažje bolj pretočno uresničujemo svoje življenjske cilje. ZAPIS je zapečaten v magnetnem jedru s kristalnim prahom. Na drugi strani ustvarja življenje podpirajoče dr. Lakhovsky oscilacije.
Eterski obesek >>

Eterski obesek spredaj in zadaj TAHION Sinchroton Alkivita Tesla-Zaper-Geo

Tahionski eterski disk

Tahionski eterski disk ima večji domet in je namenjen za ETERSKO SPODBUDO bivalnega okolja in vseh prisotnih za doseganje bolj polnega in harmoničnega spektra  življenja. Vsebuje močnejši ZAPIS v večjem magnetnem jedru s kristalnim prahom. Deluje v sozvočju z dr. Lakhovsky oscilacijami.
Tahionski eterski disk >>

Teslova kartica

Teslova kartica za osebno uporabo je velikosti bančne ali zdravstvene kartice, ki jo imamo lahko neopazno povsod s seboj. ETERSKI zapis je vgrajen v njeno strukturo SILICIJEVEGA vezja. Njena življenjska doba je več kot 10 let, omejena pa je z mehanskimi poškodbami vezja zaradi prepogibanja.
Teslova kartica >>

Teslova kartica TAHION Sinchroton Tesla-Zaper-Geo ALKIVITA Bioznanost center

Obesek dr. Lakhovsky

Obesek dr. Lakhovsky vsebuje ETERSKI zapis v srebrnih oscilacijskih krogih v biološkem frekvenčnem razmerju zlatega reza, ki že sam po sebi deluje življenje podpirajoče. ETRSKI zapis razširi njegovo delovanje z odpiranjem bolj usklajene osebne življenjske poti.
Obesek dr. Lakhovsky >>

Sončni obesek

Sončni obesek na vrvici za nošenje okoli vratu pa enako kot Eterski obesek vnaša ETERSKO HARMONIJO z ZAPISOM v magnetnem jedru s kristalnim prahom. Služi za boljšo orientacijo v življenju in za zaščito osebnega biopolja.

Sončni obesek SINCHROTON tahion Tesla-Zaper-Geo

Zaper dr. Clark

Na grobem nivoju pa je dobrodošla redna ZAPER terapija za uničevanje PARAZITOV. Lahke in tople KARBONSKE zaper sonde ne ohladijo rok med ZAPER terapijo, kar je še posebej pomembno za revmatike, strejše in za otroke. V KRVI so IMUNSKE celice, zato je krvni obrok zelo pomemben.
Zaper >>

Kelvinov generator in ZAPER terapija za uničevanje parazitov z električnimi impulzi dr. Clark

Alfa valovi 8Hz

Schumannova frekvenca geo impulzov Bionis in Bionizator z usklajevanjem obeh možganskih polovic v samozdravilnem ALFA sozvočju  prispeva k boljšemu uravnavanju življenjskih procesov. ALFA valovi bistrijo možgane, izboljšajo počutje in pretok življenjske energije.
Bionis >>

Kelvinov generator za merjenje atmosferskega električnega polja Schumann 8Hz Bionis in Bionizator

Lakites oscilacije

Večvalovne oscilacije LAKITES dr. Lakhovskega dovajajo celicam dodatno energijo na njihovih lastnih valovnih dolžinah, da se okrepijo in lažje izpodrinejo bolne. Energijski deficit neugodnih čustev in stresa pa se manj prenese na telesni nivo.
Lakites >>

Kelvinov generator meri atmosfersko električno polje LAKITES večvalovne oscilacije dr. Lakhovsky napajajo celice z dodatno energijo

Teslov generator

V počitku ob Teslovem generatorju z naravnanostjo na blagostanje vseh vrst se Teslovi skalarni valovi modulirajo z našo zavestjo in po načelu sinhronicitete pritegnejo izpolnitev želja in življenjskih potreb.
Teslov skalarni val >>

PRAVI PELIN za zdravje je naravno razkužilo Tesla-Zaper-Geo vibracije