Biofotonska plazma-detekcija eterskega polja

SENZOR kvantnih ETERSKIH sprememb s PLAZMA detekcijo BIOFOTONOV

1. Biofotonski plazma detektor

Električno nabita plazma

PLAZMA je visokoenergijska mešanica električno nabitih IONOV in ELEKTRONOV, ki tvorijo 4.agregatno stanje. Vsak preskok ISKRE, strela, polarni sij, ionosfera Zemlje ter medplanetarni, medzvezdni in medgalaktični prostor ima svojo obliko električno nabite PLAZME. Ustvarja jo OGENJ, ko je dovolj vroč, da pride do ionizacije delcev.
Teslov 'povečevalni ojačevalnik ' >>
6 testov kvantne koherence >>
Brownov plin vodik-kisik >>

Fotoni v plazmi

VOLFRAM ima najvišjo toplotno obstojnost. Kadar je VOLFRAMOVA igla napajana s kontrolirano ravno prav visoko elektromagnetno energijo, oddaja na konici stabilen in komaj opazen sij PLAZME. Na spremembe v vznikanju svetlobnih FOTONOV v takšni PLAZMI, usmerjeni skozi BIOFOTONSKO MERILNO NAPRAVO vplivajo PROSTORSKO ETERSKA DOGAJANJA.
Meritev globalne koherence >>
Zdravljenje na daljavo >>
Kelvinov generator >>

Štetje biofotonov

V Alkivita bioznanost centru smo leta 2020/2021 izdelali BIOFOTONSKI PLAZMA DETEKTOR za raziskovalne namene.
* POVIŠAN biofotonski tok glede na referenčno točko pred meritvijo pomeni POZITIVNI rezultat, ZNIŽAN pa NEGATIVNEGA.
* Meritev je aktivirana na BLIZU ali na DALJAVO ter prek 3 različnih MERILNIH MEDIJEV.
* Vedno pa zaznava skupni številčni tok BIOFOTONOV v 1 minuti.

Biofotonski plazma detektor kvantnih sprememb eterskega prostorskega polja ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

3 merilni mediji

MERILNI MEDIJI za povezavo med napravo in testirano osebo so lahko:
1) na 2 dela prelomljen votel kos kremenčevega kamna ali GEODA s kristali od znotraj
2) PLOŠČICA s podpisom, imenom in rojstnim datumom osebe
3) PREDMET, ki je last določene osebe, ki jo spremljamo na daljavo


2. Finosnovne meritve

I.medij: razpolovljena GEODA

TEST PREDMETA

1. PRVO polovico kremenčevega kamna GEODA je imela pri sebi več km oddaljena oseba, ki je vstopila v majhen kovinsko izoliran prostor ali Faradayevo komoro kot je deloma tudi avtomobil, ki omejeno prepušča elektromagnetne energije.
2. DRUGA polovica GEODE pa je bila v merilnem prostoru BIOFOTONSKEGA PLAZMA DETEKTORJA, povezanim s tokom zraka z VOLFRAMOVIM PLAZMA reaktorjem in BIOFOTONSKO celico za štetje BIOFOTONOV.

Oseba s polovico GEODE pri sebi je v kovinski Faradayevi komori imela vsakih nekaj minut v rokah drug PREDMET, katerega vpliv smo merili indirektno preko te osebe.
* Ko je oseba držala v roki koristen in življenje podpirajoč predmet kot je Bionis ali Teslova kartica je BIOFOTONSKI PLAZMA DETEKTOR zaznal povišano število FOTONOV.
* Pri neuporabnem kosu plastike ali kičastem okrasku pa se je število FOTONOV zmanjšalo.
* Razlike so celo precej presegle statistično mejo za pozitivno ali negativno vrednotenje predmeta.
* Ko oseba ni imela v roki ničesar, je BIOFOTONSKI PLAZMA DETEKTOR zaznaval srednje vrednosti števila BIOFOTONOV

TEST OSREDOTOČENOSTI

Naslednja naloga je bila, da se oseba z GEODO in brez PREDMETA v roki OSREDOTOČI na nekaj RAZVESELJIVEGA.
* Število BIOFOTONOV je poskočilo skozi statistični okvir za pozitivno vrednotenje.
* Z naravnanostjo na NEUGODNE okoliščine je znižalo število BIOFOTONOV.
* Pri NEVTRALNEM stanju počitka brez OSREDOTOČANJA pa je bilo število BIOFOTONOV srednje.

Biofotonski plazma detektor kvantnih sprememb v eterskem polju človeka ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

II.medij: ploščica s podatki in podpisom osebe

V drugem testu smo preko drugega medija, PLOŠČICE s podpisom, imenom in rojstnim datumom osebe opravili test OSREDOTOČANJA na veselo, neugodno in nevtralno stanje.
* Tudi v tem primeru so se pokazali podobni rezultati dviga, spusta in srednjega odčitka števila biofotonov na BIOFOTONSKEM PLAZMA DETEKTORJU.

III.medij: predmet od testirane osebe

V tretjem testu pa smo to ponovili s PREDMETOM, ki je pripadal osebi, ki smo jo spremljali na DALJAVO in zabeležili podobne rezultate.


3. Kvantne značilnosti

Etersko prostorske meritve

Fine etersko prostorske spremembe NISO merljive DIREKTNO z merilnimi instrumenti. Podobno kot tudi RADIESTEZIJSKE energije niso določljive drugače kot INDIREKTNO oziroma POSREDNO prek RADIESTEZISTA. To ponazarja Heiselbergov princip nedoločljivosti s primerom ELEKTRONA, ki mu ni možno DIREKTNO izmeriti položaja in hitrosti hkrati, ena meritev se vedno izmika.
6 testov kvantne koherence >>

Elektron je val in delec

Kadar podvržemo ELEKTRONE znamenitemu Feymanovemu poskusu, se pri SPREMLJANJU skozi katero od 2 ozkih REŽ potuje kateri ELEKTRON obnašajo na ZASLONU kot DELCI. Za vsako ozko REŽO izrišejo po 1 TRAK zadetkov.
* Brez SPREMLJANJA potovanja skozi 2 ozki REŽI pa dajo na ZASLONU interferenčni VALOVNI vzorec, značilen za POLJE oziroma energijo.
Kvantni prekok vibracij in homeopatija >>

Posredno ali indirektno

Meritve subtilnih energij se izmikajo neposrednemu ali DIREKTNEMU merjenju, ker so instrumenti pregrobi in motijo rezultat. POSREDNE ali INDIREKTNE meritve vplivov so možne samo preko RADIESTEZIJSKIH, KINEZIOLOŠKIH ali podobnih FINOSNOVNIH meritvah kot so tudi z BIOFOTONSKIM PLAZMA DETEKTORJEM.
Iatrogena bolezen in kvantna ozdravitev >>

Meritve globalne koherence

Tudi z njemu podobnimi napravami globalne koherence kot so REG in RNG naprave, s katerimi testiramo vpliv človekove usmerjene POZORNOSTI na naravne, statistično nedoločljive dogodke kot je RADIOAKTIVNI razpad. Takšen GAMA monitor, ki deluje na osnovi RADIOAKTIVNEGA stroncija smo zgradili in testirali v Alkivita Bioznanoost centru leta 2009.
GAMA monitor >>


4. Človek eterskem v polju

Kvantni vpliv človeka

Vsi ti detektorji dokazujejo prostorsko-eterske vplive med človekom in okoljem ne glede na RAZDALJO in ČAS.
* Na isti način obstaja ta vpliv tudi ZNOTRAJ človeka samega.
* Z ustrezno KONSTRUKTIVNO notranjo naravnanostjo se lahko pomika skupni končni rezultat proti bolj ugodnemu.

Brezpogojno in konstruktivno

To lahko opazimo tudi v molitvi, ko si nekaj iz dna srca zaželimo, lahko to na KVANTNI ravni prispeva k želenemu izidu.
* Želja mora biti nevtralna, vse dopuščajoča, a neomajno KONSTRUKTIVNA v kontroliranem okolju brez vstopa podzavestnega DVOMA, SKRBI in STRAHU.
Uporaba Teslovega generatorja >>

Dejanja in disciplina

Na primer pri zdravju segamo za marsičem, ker bi 'pomagalo'.
*
Prav je, da raziskujemo in smo odprti za navdih.
* Tisto kar zares premika KVANTNO polje je vsakodnevno vestno ponavljanje drobnih dejanj v dobri veri zavedanja koristi za telo.
Razkisa 1/3 surove hrane >>

Razmejitev strupenega polja

V hlastanju namreč nismo aktivni na pravi način. Podobno kot 'brezbožnik' išče ČUDEŽ od zunaj sredi neugodnega življenjskega sloga.
* V resnici se ČUDEŽ zgodi od znotraj, v KOHERENTNI ali KVANTNO usklajeni ODPRTOSTI in omogoča DEJANJA, ki premagajo LENOST in nas omejijo od strupenega polja jeze, žalosti, grenkobe in zamer.
Psihosomatski relaks linki >>

Radost in hvaležnost

Zadošča aktivnost v mejah svojih zmožnosti na način, ki RAZVESELJUJE in odpira RADOST.
* Na ta način srečamo izgubljeni avtentični del sebe, ki nam je manjkal do ozdravitve ali do počutja z več notranje svobode.
* Radost v življenju odpira HVALEŽNOST, ki je posebna oblika zavedanja dobrin in tudi za golo življenje.


5. Tesla-Zaper-Geo izdelki

Bionis 8Hz

Schumannov resonator Bionis in Bionizator nam z 8Hz podarja ALFA spodbudo za boljšo koordinacijo obeh možganskih polovic.
Bionis >>

Biofotonski PLAZMA detektor kvantnih vibracij ALKIVITA Bionis in Bionizator Schumannova frekvenca 8Hz ZAPPER

Večvalovni Lakites

Večvalovni oscilator Lakites energijsko napolni celične lastne valovne dolžine z obnovljeno vibracijsko močjo.
Lakites >>

Biofotonski PLAZMA detektor eterskih sprememb na daljavo LAKITES večvalovni oscilator ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

Zaper in paraziti

Zaper dr. Clark sodeluje pri uničevanju parazitov v telesu, kar je blagor za zmanjšanje njihovih toksinov, ki jih izločajo patogeni.
Zaper >>

Biofotonski PLAZMA detektor finosnovnih prostorskih eterskih vibracij ALKIVITA zaper frekvence dr. Clark

Teslov generator

Teslov generator v kvantni globini Teslovih skalarnih valov odpira nove možnosti in privlači ajurvedsko ravnovesje naravnih elementov.
Teslov skalarni val >>

Biofotonska plazma detektor kvantnega eterskega polja - Teslov generator ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo


S Teslovo SINCHROTON tehnologijo vibracijskega ETERSKEGA zapisa so obdelani:
* Teslov medaljon premer 9cm
* Teslova kartica 8,6x5,4cm
* Sončni obesek kot ogrlica
* MWO obesek dr. Lakhovskega
* Amelis zaščita 3 tipi
* Eterski obesek in Eterski disk

Izdelki SINCHROTON tehnologije >>

Teslov medaljon premer 9cm

Teslov medaljon BIOFOTONSKA plazma detekcija eterskega biopolja ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

Teslova kartica 8,6x5,4cm

Sončni obesek kot ogrlica

MWO obesek dr. Lakhovskega

Amelis zaščita 3 tipi

Eterski obesek

KALJENI kristali kvarca, MWO antena, ETERSKA pretočnost

Eterski disk

KALJENI kristali kvarca, MWO antena, ETERSKA pretočnost

Osebna nadgradnja

S Teslovo SINCHROTON tehnologijo obdelane izdelke zgoraj pa je možno nadgraditi tudi z osebnim vibracijskim zapisom.

Tako postanejo unikatno delujoči usmerjeno v edinstveno osebno podporo.


Teslov generator

Teslovi skalarni valovi po načelu sočasnosti ali sinhronicitete pritegnejo izpolnitev življenjskih potreb in želja z vgrajeno fizikalno inteligenco našega obstoja.

Teslov skalarni val >>

Biofotonska plazma detekcija prostorsko eterskega polja ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo