Beljakovinski zobniki za vitalnost

Tudi beljakovine telovadijo

Tisoč gibov v sekundi

Beljakovine kot osnovni funkcionalni gradniki telesa in izvajalci življenjskih funkcij so v telesu zelo živahne in gibljive. V vsaki sekundi naredijo do 1000 premikov okoli svojih 'vretenc', to so peptidne vezi med dvema aminokislinama. Zgrajene so iz več 100 aminokislin, ki z intenzivnim gibanjem na mikroskopski ravni zelo spreminjajo prostorsko obliko več stokrat v sekundi.

Naboji za življenje

Premikajo se zaradi AMINOKISLINSKIH ELEKTRIČNIH NABOJEV + in -, ki se v dolgih beljakovinskih verigah privlačijo in odbijajo medsebojno in z naboji okolice. Enako pa v telesni presnovi, dihanju in krčenju mišic sodelujejo še z drugimi nabitimi molekulami, ki s svojimi + in – NABOJI sprožajo bioelektrično premikanje znotraj beljakovin in jih aktivirajo za poganjanje življenja v celicah. S svojo OBLIKO se beljakovine odzivajo tudi na elektromagnetne vplive okolja, zvočne, svetlobne, večvalovne in Teslove skalarne valove.

Želatinaste beljakovinske gmote se v celici UREJENO premikajo tudi zaradi medsebojnega PROSTORSKEGA prileganja njihove OBLIKE, pri čemer poganjajo življenjske procese podobno kot 'ZOBNIKI' pri starih urah ženejo urne kazalce.

Prileganje zobnikov

Prostorsko PODOBNE BELJAKOVINE se lahko s svojo OBLIKO medsebojno ujamejo v prileganju kot 'ZOBNIKI' pri starem urnem mehanizmu. Takšen POGON žene beljakovinske kompozicije in se širi na BLIŽNJO in DALJNO okolico. Energija bioelektričnega gibanja beljakovin se uporabi za organske reakcije v celici.
Po FUNKCIJI so BELJAKOVINE:
* Encimski katalizatorji, kadar se srečajo s skladnimi beljakovinami in drugimi molekulami oblike KLJUČ-KLJUČAVNICA.
* Nevrotransmiterji za prenos ŽIVČNIH SIGNALOV skozi sinapse ali reže med živčnimi celicami.
* Signalne molekule za celično komunikacijo in sporazumevanje med ODDALJENIMI tkivi.
* Gradniki HORMONOV in njihovih receptorjev za sistemski vpliv na celotno telo.
* Vratarji v celičnih membranah za vstop hranil in mineralov (receptorji ali SENZORJI in efektorji ali SPROŽILCI).
* Regulatorji za vzdrževanje zdravega MEMRANSKEGA POTENCIALA z ionsko izmenjavo kalij-kalcij skozi ionske črpalke.
* Beljakovinski ščit kot trajno VAROVALO GENETSKEGA materiala v DNK in s tem regulator IZRAŽANJA GENOV. Varovalne beljakovine so tesno privite h genom v DNK-ju. Posamezni GEN se lahko aktivira samo, ko se beljakovine tik ob njem dovolj odmaknejo. Zunanji in notranji signali različno spremenijo obliko različnih BELJAKOVIN, da se lahko odmaknejo ali pa še bolj privijejo h kakšnemu GENU in tako selektivno odločajo o GENSKI aktivnosti. GENE uravnava energija okolja z vplivom na prilegajoče beljakovine, nikoli sami sebe. GENI niso sprožilci lastnih aktivnosti. So samo tovarna beljakovin. Vpliv okolja na gene obravnava EPIGENETIKA >>

Ko naletijo BELJAKOVINE na ustrezen 'KLJUČ' ali 'SORODNO DUŠO' v smislu prilegajočih 'ZOBNIKOV', se odklenejo s specifičnim premikom, ki opravi predvideno katalizatorsko nalogo. Podobno se prilegajo 'ZOBNIKI' v urnem mehanizmu, kjer ženejo drug drugega tako da vrtijo kazalce na uri ali opravijo druge specifične naloge.

Energijsko napajanje

Dve vrsti vplivov

Energija gibanja beljakovin opravlja delo, ki poganja vitalne procese v telesu. S svojo bioelektrično zgradbo so beljakovine dovzetne za:
* Elektromagnetno ENERGIJO OKOLJA, zvočne, svetlobne in večvalovne vibracije ter Teslove skalarne valove - pomembno je, da so beljakovine pretežni čas v dobrem okolju in da je dovolj Schumannovih 8Hz in ostalih telesu prijaznih energij.
** Lastno notranje ENERGIJSKO POLJE, ki ga proizvaja TELO PRI OBRATOVANJU - važno je, da notranji sistem živčevje-hormoni-zavest pri svojem procesiranju ustvarja UGODNE VIBRACIJE.

Naravni napajalnik

Za TELO se pod vplivom geo impulzov 8-12Hz v ALFA območju uveljavijo najbolj UGODNE in UČINKOVITE beljakovinske konformacije ali prostorske oblike za encimsko, nevrotransmitersko, hormonsko, genetsko, membransko in ostalo celično dejavnost. NARAVNI NAPAJALNIK ENERGIJE je atmosferska Schumannova frekvenca 8Hz, ki pa zelo NIHA V JAKOSTI skozi cikluse Lune, Sonca in Zemlje v izmenjavi dneva in noči, vremenskih in klimatskih bioritmov.

Srčni utrip in glas planeta

Zemlja ima v svoji notranjosti frekvenco 10Hz ali 'srčni utrip Zemlje'. Atmosferska Schumannova frekvenca 8Hz se imenuje 'glas planeta' in je v z njim resonančnem sozvočju. Oboje je v zadostni jakosti najbolj idealno za prostorsko funkcijo beljakovin v telesu in sicer v odsotnosti ELEKTROSMOGA. Glede na naravna nihanja lahko beljakovinam zagotovimo bolj stabilen delež ALFA valov s Schumannovim oddajnikom Bionis in Bionizator.

Bionis in Bionizator oddajata Schumannove geo impulze 8Hz za ugodno prostorsko razporeditev beljakovine Tesla-Zaper-Geo vibracijske terapije
Schumannova oddajnika Bionis in Bionizator ustvarjata krepčilno 8Hz energijo, ki godi beljakovinski prostorski razporeditvi in spodbuja vitalnost.

1.Zunanji vplivi

Agresivna sevanja

Pod vplivom gospodinjskih in tehničnih elektromagnetnih polj raznih vrst ELEKTROSMOGA doživljajo beljakovine pritisk na svojo obliko. Kadar se pod vplivom AGRESIVNIH SEVANJ na silo raztegnejo ali skrčijo, se odzivajo z motnjami v svojem vrtenju okoli peptidnih vezi med posameznimi aminokislinami. Poleg tega se poruši cela struktura beljakovinskih 'ZOBNIKOV' v kompoziciji mnogih različnih beljakovin, njihovo gibanje in oblika se izmaliči. Tudi katalizatorska, membranska in genska moč se s tem izgubi.

Vtičnice, mobi, računalnik

To lahko privede do napak v delovanju telesa, pri dolgotrajnih vplivih pa do bolezni. Pomembno je, da zunanji vplivi niso prehudi, da ne spimo ravno z glavo ob vtičnici, da nimamo cele ure mobija tik ob ušesu ter da nismo vsak dan ob računalniku pod napajanjem brez ozemljitve. Velik vtikač je 'šuko' in je ozemljen. Če ima računalnik majhen vtikač, ga ozemljimo tako, da ga z USB kablom povežemo s printerjem, ki ima velik, 'šuko' vtikač.

Zdravilna glasba

Na biološke strukture vplivajo še akustične ali zvočne frekvence, glasba je lahko za telo razdiralna ali zdravilna. MIKROVALOVI vplivajo na gibanje atomov, prisotni so tudi v mobi tehniki. Telo se odziva tudi na vidni spekter svetlobe, ponoči pa potrebuje popolno temo za ustvarjanje beljakovinskega nevrotransmiterja MELATONIN ali hormon spanja. Organizem skozi srčni živčni sistem s 40.000 nevroni ali živčnimi celicami sprejema in oddaja Teslove skalarne valove, s katerimi se lahko uglasimo v molitvi, želji in namenu.

Prvih 6 celih tonov v koralnem petju deluje na telo globinsko sproščujoče s spodbudo ALFA valov in s tem povezane ugodne beljakovinske zgradbe.

2.Notranji vplivi

Molitev in namera

MOLITEV je zbrana energija v odprtem srcu za nekaj dobrega, kar presega naše človeške moči. Nagovarja univerzalno polje narave in življenja in se uglasi z naravnimi zakoni, tako da prikliče drobne čudeže. Stvari se premaknejo, ko jim z zbrano pozornostjo damo veljavo. Ob Teslovem generatorju lažje krepimo prečiščeno namero svojega življenja vse do uresničitve. Včasih se stvari odvijejo drugače kot smo želeli, ker je narava našla boljše rešitve.

Počitek v 'oazi miru'

Enako je pomembno, da v vsakodnevnosti preveč NE zapravljamo ENERGIJE svojih MOŽGANOV. Glede na misli in občutke MOŽGANI pošiljajo v KRI razne substance kot so HISTAMIN (prepustnost žilnih sten), HORMONI in VNETNI faktorji, ki vplivajo na beljakovinsko okolje in njihovo prostorsko funkcionalnost.
* MISLI so ENERGIJA UMA, poleg zdrave aktivnosti potrebujejo tudi POČITEK z odklopom v CONI UDOBJA.
* Ker te velikokrat manjka v vsakodnevnih dogodkih in obvezah, vsak dan večkrat prikličemo 'OAZO MIRU' na različne načine.
* Da dosežemo CONO UDOBJA, zapustimo LINIJO MANJŠEGA ODPORA, kar pomeni, da se brezpogojno potrudimo s svojimi DEJANJI. Cona udobja po liniji manjšega odpora je zastoj v lenosti, ki je 'kapha' motnja po ajurvedi.

Zaščitna rožnata očala

Potrebujemo ROŽNATA OČALA, ki so FILTER za NEŽELENE KVANTNE oziroma notranje in zunanje energijske vplive, da prekomerno NE pritiskajo beljakovin v neugodno prostorsko obliko. Izmaličenost beljakovin poganja celično življenje v telesu z vnašanjem nepravilnosti, ki jih slej kot prej občutimo kot simptome in bolezni.
Božja moč ali vitalna sila življenja, kadar si nadenemo ROŽNATA OČALA, deluje skozi:
* usklajeno gibanje beljakovin in
** optimalno prevajanje živčnih impulzov skozi živčnih sistem. NEVROTRANSMITERJI, ki pri tem sodelujejo, so prav tako beljakovine. Enako pa imajo tudi HORMONI beljakovinske komponente.

Rožnata očala za več zdravja, kvalitetne beljakovine v telesu in prožnost v življenju
Rožnata očala (desno) so filtri za odpornost na stres. Varujejo pred vdorom premočnih zdravju škodljivih psihosomatskih dražljajev notranje ali pa iz okolice. Tako lažje in bolj uspešno rešujemo zahtevne življenjske naloge in ohranimo zdravje.

Oaza miru

Teslovi skalarni valovi

'OAZA MIRU' je konstruktivno polje ljubezni, ki ga dobronamerno, s čistim in odprtim srcem negujemo v svoji notranjosti, da se razvije v močnejše polje zaščitne avreole, ki sega tudi malo izven telesa. Varno polje univerzalne ljubezni se nahaja v sozvočju Teslovih skalarnih valov. V roke primemo Teslov medaljon ali pa sedemo k večjemu Teslovemu generatorju.
* Zaželimo si dobrega počutja, udobja v duši, mislih, čustvih in občutkih.
** Zaželimo si tudi ugoden razplet situacij, da se razvija v življenje podpirajoči smeri.
*** Izvlečemo svojo energijo iz zoprnih situacij, prerežemo utesnjujoče vezi in se usidramo v 'OAZI MIRU'. Ko naberemo moči, si spočijemo in se osvežimo, pa iz zdrave distance nevtralno naredimo učinkovita dejanja.

Beljakovine in DNK, ki jo tudi sestavljajo aminokisline, so BIOLOŠKA STIKALA, ki zaznavajo tudi tako NEŽNE KVANTNE oziroma ENERGIJSKE vplive in informacije Teslovih skalarnih valov, ki so izven območja merljivega (prekrite s šumom ozadja). MOŽGANI nas v glavnem vodijo po utečenih poteh NAVAD v PODZAVESTNEM vodenem ravnanju, čustvovanju in mišljenju. V SPREDNJEM možganskem režnju imajo sposobnost ZAVESTNEGA zaznavanja lastnih občutkov.

Zavestni sprednji možgani

Vodeni z globoko namero za dobro življenja so SPREDNJI MOŽGANI s samoopazovanjem na nivoju Teslovih skalarnih valov zmožni poiskati in preklopiti na ZAVESTNO regulacijo novega odzivanja izven starih, bolečih in manj produktivnih poti. Podobno kot za obnovo JETER potrebujemo ROŽNATA OČALA, da bi telo normalno funkcioniralo, ostalo zdravo ali ozdravelo in nas dvignilo na višjo kvaliteto bivanja. V 'OAZI MIRU' si vsak dan nadenemo nova ROŽNATA OČALA. Tako nudimo telesu dobre možnosti in beljakovinam kvalitetno okolje za ozdravitev in vzdrževanje zdravega počutja.

Amiloidi in Alzheimer

Zvitost beljakovin

1-Medtem ko se beljakovine tvorijo na osnovi DNK, pri tem postopku asistirajo posebne strežniške beljakovine, ki poskrbijo tudi za njihovo pravilno obliko, sposobno normalnega vrtenja okoli peptidnih vezi in celostno prostorsko razporeditev oziroma konformacijo. PRAVILNO ZVITE beljakovine se GIBAJO v želatinasti citoplazmi v celični notranjosti in so TOPNE. Oboje, pravilno gibanje in topnost je pogoj za njihovo funkcionalnost.

2-NEPRAVILNO ZVITE beljakovine so toge in NE-TOPNE, v primeru AMILOIDOV so trde kot 'žice'. Ker so zelo škodljive za tkiva, jih celica OZNAČI in UNIČI. Niso zmožne optimalnega delovanja. Med njimi so BETA AMILOIDI, ki sprožajo Alzheimerja, lahko pa kjerkoli v telesu ogrožajo življenje. Kadar se postavijo med ŽIVČNE celice ali NEVRONE v možganih, prekinejo povezave v NEVRONSKIH MREŽAH.

3-Težave nastopijo v primeru, ko telo NE more več označiti in uničiti nepravilno zvitih BETA AMILOIDOV. Nazadovanje je najprej vidno v pomanjkanju prirastka možganskih celic v HIPOKAMPUSU. Oslabljena NEVROGENEZA ali delitev možganskih celic prvo prizadene SPOMIN in sposobnost UČENJA, prikliče pa DEPRESIJO. Možgani se tudi skrčijo in degenerirajo.

Prva pomoč

Antocianini

ANTOCIANINI so naravni MOŽGANSKI aktivatorji. To so naravni rdeče-modro-vijolični rastlinski antioksidanti vrste flavonoidov za spodbudo in osvežitev možganov in drugih tkiv. Obenem pa onemogočajo tvorbo AMILOIDOV. So 4x močnejši ANTIOKSIDANTI od vseh vitaminov in čarobni mikro ZDRAVILCI v BOROVNICAH, aroniji, robidah, češnjah, slivah, malinah, rdečem zelju, pa papriki in pesi, v manjši meri pa so prisotni pa so tudi v zelenih živilih.

ANTOCIANINI v BOROVNICAH preprečujejo odlaganje AMILOIDNIH plakov v MOŽGANIH pri Alzheimerju in demenci. So 4x hitrejši antionsidant kot vsi vitamini skupaj in neprekosljiv blagor za okrevanje in vzdrževanje zdravja.

Gibanje in BDNF

MOŽGANE aktivira tudi sproščeno in raznoliko TELESNO GIBANJE. Ko se rahlo ZADIHAMO in smo na meji znojenja, se aktivira možganska beljakovina BDNF, ki neposredno vpliva na prirast možganskega celičnega podmladka v HIPOKAMPUSU. Beljakovina BDNF ohranja možgansko maso, odžene DEPRESIJO, DEMENCO in krepi vse telesne funkcije, vodene iz možganov.

Rožmarin za spomin

ROŽMARIN je znan, da izboljša cirkulacijo in spomin. ROŽMARINSKA kislina zmanjša odlaganje AMILOIDOV. Vsak dan pojemo vsaj 10 drobnih iglicam podobnih listkov, tako da jih zgrizemo in poplaknemo. ROŽMARIN je odličen na pečenem krompirju. Rad raste v vrtu in pretežni del leta ponuja svoje drobne listke, odlične tudi za srce in ožilje.

Vejica ROŽMARINA proti demenci in Alzheimerju. Zavira odlaganje nepravilno zvitih AMILOIDNIH beljakovin v MOŽGANIH. Za krvni obtok, krepi SRCE in SPOMIN. Zgrizemo in poplaknemo 10 igličastih lističev. Raste tudi v lončku.

Zaper terapija

Proč s toksini

Mnogi PARAZITI izločajo TOKSINE, ki motijo telesne beljakovine, njihovo ugodno prostorsko obliko in s tem zdravo gibljivost v celicah in tkivih. Zaper terapija dr. Clark je učinkovita za uničevanje PARAZITOV vseh vrst, kar zmanjša tudi njihove TOKSINE. To pomaga IMUNSKEMU sistemu pri vzdrževanju IMUNSKEGA ravnovesja. IMUNSKI SISTEM ne sme biti kronično vzdražen s prekomerno ali celo AVTOIMUNSKO reakcijo. Biti mora spočit in stabiliziran, da se lahko na pravi način in učinkovito sooča z obrambo telesa, ko je to potrebno. 

Zaper Zaperino uniči parazite za zdrava tkiva, celice in beljakovine ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo
Zaper Zaperino dr. Clark za uničevanje parazitov in ROŽMARINOVA vejica za cirkulacijo in zaviranje AMILOIDOV.