Kelvinov generator je 150 let star izum za merjenje električnega polja ozračja

Kelvinov generator Alkivita Bioznanost center - vibracije Tesla-Zaper-Geo

Lord Kelvin

Matematik, fizik in elektro inženir

William Thomson – Lord Kelvin (1824-1907) je ustvaril Kelvinov generator ali 'ELEKTROMETER s kapalko vode' za merjenje atmosferskega električnega polja za sklepanje o onesnaženosti zraka.
* Kelvinov generator proizvaja ISKRE in je vrsta ELEKTROSTATIČNEGA generatorja.
* Več ISKER pomeni močnejše ATMOSFERSKO ELEKTRIČNO POLJE.

Lord Kelvin in Tesla

Lord Kelvin je rojen 30 let pred Teslo, bil je predsednik prestižne britanske Kraljeve družbe znanstvenikov.
* Leta 1893 pa je bil predsednik mednarodne komisije za zasnovo in odobritev prve Teslove izmenične elektrarne na Niagarskih sapovih.
* S svojo znanstveno odprtostjo je Tesli in Westinghousu omogočil njeno izgradnjo, po prikazu na razstavi v Chicagu.

Vsestransko nadarjen

Pri 12 letih je Lord Kelvin že študiral na Univerzi kot nadpovprečno nadarjen.
* V času pred Teslo je imel Lord Kelvin največji zgodovinski doprinos k razvoju elektro inženirstva.
* Izdelal je kup natančnih merilnih naprav in postavil TEMELJE znanstvenih definicij fizikalnih količin, ki veljajo še danes.
* Ugotovil je tudi TEMPERATURNO ABSOLUTNO NIČLO celotnega vesolja pri minus 273 stopinjah Celzija in jo v svoji temperaturni lestvici imenoval NULA stopinj Kelvina.

Kelvinov generator

VODA kaplja iz rezervoarja na vrhu v LEVO in DESNO izolirano ZBIRALNO POSODO z 2 kapljičnimi curki, vsak teče skozi svoj KOVINSKI OBROČEK.
* DESNI obroček je z električnim prevodnikom povezan z LEVO posodo.
* LEVI obroček pa z DESNO posodo.
* V manj kot 1 minutki naraste ELEKTRIČNA NAPETOST med ZBIRALNIMA POSODAMA do 10.000 Voltov.
* V
4 mm reži med ZBIRALNIMA POSODAMA začnejo preskakovati drobne ISKRE.

Shematski prikaz delovanje Kelvinovega generatorja.

Princip delovanja

Kovinski obroček je negativno nabit, zato ustvarja v kapljicah vode, ki potujejo skozenj, ravno nasproten, POZITIVNI električni naboj.
* Prvi hip kapljanja je vse enako na LEVI in na DESNI strani.
* Obe izolirani ZBIRALNI POSODI levo in desno spodaj dobita zaradi prvih KAPLJIC v 1.sekundi POZITIVNI električni naboj.
* Ker pa ta POZITIVNI naboj ni čisto enak na obeh straneh levo in desno, postane ena ZBIRALNA POSODA rahlo bolj POZITIVNA od druge.

Kelvinov generator - tok kapljic skozi kovinska obročka ZAPER
Kelvinov generator v Alkivita Bioznanost centru.

Ločitev naboja na + in -

Od te točke naprej se naboja obeh ZBIRALNIH POSOD v trenutku LOČITA na POZITIVNI in NEGATIVNI po Coulombovem zakonu ELEKTROSTATIKE.
*
Rahlo bolj POZITIVNA ZBIRALNA POSODA je povezana z nasprotnim kovinskim obročkom, zato ustvari v njem spremembo naboja iz prvotno negativnega v prevladujoče POZITIVNEGA.
* To pomeni, da dobijo KAPLJICE NEGATIVNI NABOJ pri potovanju skozi ta nasprotni, prevladujoče POZITIVNO nabit kovinski obroček na drugi strani.
* ZBIRALNA POSODA na drugi strani pa s sprejemanjem NEGATIVNO NABITIH KAPLJIC začne kopiči NEGATIVNI naboj.
* Ta pa na prvotni strani s prevladujoče POZITIVNIM nabojem kovinskega obročka povečuje POZITIVNI naboj.
* Razdelitev različnih nabojev na dva kovinska obročka in dve ZBIRALNI POSODI se zgodi v sekundi.

Lord Kelvin je postavil še danes veljavno Kelvinovo temperaturno skalo, ki edina meri od absolutne ničle navzgor. Pri 0 stopinj Kelvina je -273 stopinj Celzija.

Visoka napetost

Razlika med POZITIVNIM nabojem ZBIRALNE POSODE na eni strani in NEGATIVNIM na drugi strani strmo raste iz sekunde v sekundo z vsako kapljico, ki pade skozi kovinski obroček.
* V manj kot 1 minutki že preskakujejo ISKRE v reži med obema ZBIRALNIMA POSODAMA.
* Električna napetost med ZBIRALNIMA POSODAMA pa je tedaj do 10.000 Voltov.
* VISOKA NAPETOST v 4 mm reži celo rahlo ionizira zrak v neposredni bližini.
* Kelvinov generator smo izdelali in preizkusili tudi v Alkivita Bioznanost centru za merjenje vplivov kvalitete VODE in OZRAČJA.

Živa voda za zdravje

Sveža IZVIRSKA voda v glavnem sproži za spoznanje več iskrenja v Kelvinovem generatorju kot voda iz PIPE.
* Med IZVIRSKO vodo in vodo iz PIPE pa je razlika tudi v ORP meritvah elektrokemijskega potenciala.
* Voda iz PIPE ima ORP vrednost okoli +300mV.
* IZVIRSKA voda ima bolj nevtralno ORP vrednost,
kar pomeni da ima večje antioksidantne lastnosti.
* ZDRAVILNE vode pa -600mV in celo do -1200mV.
* ORP zniža tudi v vodi namočen OVES kadar je v pokriti posodi čez noč, brez svetlobe in stika s kovino.
Domače ovseno mleko >>

Sadje in surova živila

Surova zelenjava, oreški, suho in sveže sadje ima boljše antioksidantne, encimske in elektrokemijske lastnosti kot kuhana in pečena hrana.
* Telo potrebuje vsaj 1/3 SUROVIH živil za kislinsko-bazično ravnovesje k 2/3 kuhane in pečene hrane.
* Na ta način je poskrbljeno, da v telesu ne prevladujejo PROSTI RADIKALI >>
* In da je v telesu dovolj ANTIOKSIDANTOV, ki s podarjanjem elektronov varujejo tkiva.
Razkisanje >>

Atmosfersko napajanje

Schumannova geo frekvenca 8Hz Bionis in Bionizator pa varuje celotno koordinacijo telesa iz MOŽGANOV s spodbudo samozdravilnih ALFA valov.
* Naše telo je skozi milijone let prilagojeno na ATMOSFERSKO ELEKTRIČNO POLJE s frekvenco Schumannove resonance.
1. IONOSFERA in KOZMIČNI ŽARKI
* Okoli 400 km visok frekvenčni pas 8Hz IONOSFERO in ZEMLJO ustvarja za življenje primerno mikroklimo in spodbuja biološke procese.
* IONOSFERA ne prepušča KOZMIČNIH ŽARKOV, ki raztrgajo tudi atome.
* IONOSFERO pa ustvarijo pa jo prav KOZMIČNI ŽARKI z ionizacijo višjih plasti atmosfere in na ta način v povratni zanki zadržijo sami sebe pred vdorom v Zemljino biosfero.
2. OZONSKA PLAST in UV ŽARKI
* OZONSKO plast 25 km visoko pa ustvarijo ultravijolični UV žarki, ki se edini prebijejo skozi IONOSFERO.
* Razdiralni UV žarki to naredijo z OKSIDACIJO KISIKA v OZON, ki UV žarkov NE prepušča in na ta način v povratni zanki prav tako zadržijo sami sebe pred vdorom v Zemljino biosfero.
3. SAMO-ORGANIZACIJA narave
* Podobno kot v Kelvinovem generatorju narava na vseh ravneh ustvarja inteligentno SAMO-ORGANIZACIJO v kompleksno LOKALNO celoto, ki omogoča razvoj ATMOSFERSKEGA ELEKTRIČNEGA POLJA Zemlje in s tem življenje bioloških struktur.
Bionis >>

Kelvinov generator za merjenje atmosferskega električnega polja Schumann 8Hz Bionis in Bionizator

Zaper terapija

Z uničevanjem PARAZITOV in s tem zmanjšanjem njihovih toksinov pa ZAPER terapija dr. Clark skozi BIOELEKTRIČNE zaper impulze v zaper sondah pomaga pri vzdrževanju protimikorbnega ravnovesja.
Zaper dr. Clark >>

Kelvinov generator in ZAPER terapija za uničevanje parazitov z električnimi impulzi dr. Clark

Večvalovni oscilator

Večvalovne oscilacije Lakites dr. Lakhovskega delujejo na principu energijske spodbude celic kot MINI RESONATORJEV. Frekvenčna mreža v razmerju zlatega reza oskrbi vse sklope celic z njihovimi lastnimi frekvencami, da se okrepijo in lažje izpodrinejo bolne celice.
Lakites >>

Kelvinov generator meri atmosfersko električno polje LAKITES večvalovne oscilacije dr. Lakhovsky napajajo celice z dodatno energijo

Teslov generator

V udobnem počitku ob Teslovem generatorju se z naravnanostjo na vsestranski blagor življenja odpremo uresničitvi svojih življenjskih potreb in želja. Inteligenca narave jih s Teslovimi skalarnimi valovi pritegne po načelu sinhronicitete ali sočasnosti.
Teslov skalarni val >>

Kelvinov generator - Kelvin in Tesla - Teslov generator ALKIVITA Bioznanost center